Treballem per una societat inclusiva, sense barreres i sensible als diversos col·lectius

A la Unió Europea, hi ha prop de 80 milions de persones amb discapacitat. La nostra voluntat de construir una societat inclusiva i que valori la diversitat topa amb l’existència de barreres físiques i socials que dificulten la seva participació plena. Per aquest motiu, és important celebrar, destacar i difondre la vigència de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, que enguany el seu onzè aniversari, i també serà el setè aniversari de l’Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020.

Tant des de l’escala europea com des de l’àmbit nacional o local, hem de treballar per garantir els drets de les persones amb discapacitat. Perquè, avui dia, encara existeixen diversos ritmes d’implementació d’aquesta Estratègia sobre Discapacitat entre països de la UE, fet causa una greu discriminació cap a aquest col·lectiu.

Per aquest motiu, vam demanar a la Comissió Europea que posés atenció en aquestes disfuncions i treballés perquè s’acompleixin els objectius emanats de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, l’Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020.
Com a resposta, la CE ens diu que està ultimant el seu informe de situació sobre l’aplicació d’aquesta Estratègia. I destaca iniciatives importants com una acta d’accessibilitat europea, que es tracta d’una Directiva que facilita la feina a les empreses, perquè harmonitza els requisits d’accessibilitat per a una sèrie de productes i serveis, i fomenta en la societat i el mercat de treball la participació plena i en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat.

Ens cal molta pedagogia, sensibilització, suport (financer també) i protecció social d’aquestes persones, i garantir l’accés a l’educació, a l’ocupació, a la sanitat… Són drets de l’Estat del Benestar que hem de garantir per a totes les persones, tinguin o no discapacitat.
I tot això es refuta amb dades, que lamentablement només tenim del 2012. De moment, veiem una major percepció de les barreres als països del sud que als del nord, i les dades són especialment elevades pel que fa a l’abandonament escolar, l’ocupació i el risc de pobresa, i mostren bretxes profundes que no haurien d’existir entre les persones amb discapacitat i sense.

Som conscients de les dificultats que viuen dia a dia i, per això, fem arribar la seva veu a les institucions europees. Per això, hem tractat amb el Comitè català de representants de persones amb discapacitat (COCARMI) de quina manera podem treballar conjuntament en favor de les persones amb discapacitat. Calen mesures efectives per capacitar les persones amb discapacitats, perquè puguin gaudir dels drets que els pertoquen i participar de la vida social.

Estem i estarem sempre a la seva disposició, a l’abast de totes aquelles persones i col·lectius que tenen dificultats, que troben traves, i d’aquelles que necessiten visibilitat i ajuda. Perquè, en definitiva, és entre tots que construïm una societat millor, més inclusiva i sense barreres, si posem cadascú el seu granet de sorra.