La lluita contra els plàstics contaminants

Els europeus generem 25 milions tones/any de residus plàstics. Sabies que un 70% no es recicla? L’eurodiputat Francesc Gambús explica com fem possible un món lliure de plàstics contaminants.

Amigues i amics,

Cada any, els europeus generem 25 milions de tones de residus de plàstic. Sabíeu que un 70 % d’aquests 25 milions no es recicla?

És per això que, per combatre el canvi climàtic i fer possible la transició cap a una economia circular, és imprescindible aplicar mesures sobre els plàstics.

La Comissió Europea acaba de proposar una estratègia sobre la gestió dels plàstics, en què estableix que tots els envasos seran reciclables l’any 2030, que es reduirà el consum de plàstics d’un sol ús i es restringirà l’ús deliberat de microplàstics. Ara, començarà el debat al Parlament Europeu i, després, caldrà negociar la proposta amb els estats.

Mentrestant, ens anirem reunint amb sectors del territori perquè ens facin arribar la seva opinió.

Aquesta proposta és un primer pas. Però, necessitem una major diligència. Davant d’un problema tan evident, es requereixen mesures urgents i eficients. Si no canviem la manera de produir i l’ús dels plàstics, abans del 2050 hi haurà més plàstics que peixos al mar. Actualment, ja hi ha 51 bilions de microplàstics.

Com ho podem fer?

1. Amb una fiscalitat verda:

Qui contamini ha de pagar, s’ha de sancionar qui no recicla. Però qui descontamini ha de cobrar, ha de tenir un benefici. La indústria necessita incentius per a l’ús de plàstics reciclats, per facilitar la seva recuperació, potenciar l’ecodisseny i generar llocs de treball.

2. Amb ajudes:

Europa ha d’ajudar en inversions cap a una economia sostenible. Els fons Horitzó 2020 i el Pla Juncker poden ser una bona eina.

3. Amb l’estandarització dels processos de reciclatge a nivell europeu,

amb l’objectiu que hi hagi un mateix control i seguretat en la qualitat dels materials elaborats.

Seguim treballant per lluitar contra el canvi climàtic i fer possible la transició cap a una economia sostenible i circular!

I per un món lliure de plàstics contaminants!