El paper essencial de la indústria en el desenvolupament sostenible de l’economia i la tecnologia

Vivim en un món amb recursos finits i escassos. És evident. Per aquest motiu, és el nostre deure -el de tots, en conjunt- apostar per noves fórmules per combatre el canvi climàtic que avui ja és una realitat, amb uns efectes perceptibles, i també buscar com preservar el nostre planeta i els seus recursos de manera sostenible i eficient.

Aquesta sostenibilitat no es contraposa al creixement econòmic i al desenvolupament industrial, a la investigació ni a la innovació, sinó que és un nou adjectiu que hem d’incorporar intrínsecament, radicalment, en el desenvolupament de les nostres accions.

Per això, l’aposta per la bioeconomia representa una gran oportunitat per al nostre planeta. Aquesta ciència de la gestió sostenible genera valor afegit i nous llocs de treball de qualitat, ajuda a reduir la dependència de les importacions i a millorar els recursos biològics, així com contribueix significativament a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. De la mateixa manera, hem de tenir present que les empreses de l’àmbit de la bioeconomia suposen un volum de negoci de gran importància per a l’economia europea, tant pel seu pes econòmic com pels llocs de treball que proporciona. El que avui bategem com bioeconomia és, de fet, l’economia del demà.

En aquest sentit, necessitem una tecnologia que ens ajudi a transformar de manera sostenible els recursos naturals renovables en productes, materials i combustibles basats en la biologia. Això és la biotecnologia. La Unió Europea té un important potencial mundial en els àmbits industrial, d’investigació i de recursos renovables. Ara es tracta d’aprofundir en el treball conjunt i eficaç entre el sector públic i el privat per ser capaços de desenvolupar aquest gran potencial i mantenir-nos en l’avantguarda del món.

Per a això, l’Empresa Comuna d’Indústries Biològiques (BBI) és una associació públic-privada europea que va ser creada amb la finalitat de proporcionar beneficis mediambientals i socioeconòmics a través de la col·laboració publico-privada efectiva. Això no obstant, els reptes als quals s’enfronta el sector industrial, en aquest cas, són importants i hem de treballar, com ja estem fent, per millorar les condicions i l’accés al finançament.

La Unió Europea contribueix a aquesta associació que aposta per la bioindústria amb un total de 975 milions d’euros. En canvi, la contribució financera de les entitats privades, a finals de 2016, ascendia només a 0,75 milions d’euros, dels 182,5 milions d’euros totals que s’havien compromès per part seva. Per a aquestes empreses, que s’agrupen en el consorci d’empreses de la bioindústria anomenat Bio-based Industries Consortium (BIC), els ha resultat inviable fer aquesta contribució financera, atès que, tal com està establert actualment, no els ofereix cap tipus de benefici garantit a canvi.

Si s’haguessin fet efectives les contribucions que corresponien, aquests fons es podrien haver destinat a invertir en accions d’investigació i innovació, especialment per a PIMES i universitats, que són les entitats elegibles per a aquest tipus de finançament. Per aquest motiu, hem de recriminar que, com que no es compleix amb les contribucions establertes, el finançament de les investigacions s’està veient afectada i s’està obstaculitzant l’avanç de la bioeconomia i el progrés de la biotecnologia a la UE.

Fins ara, el finançament anava dirigit als programes de recerca en àmbits de la bioindústria, que agrupava un conjunt de projectes relacionats entre si. Les empreses no estaven disposades a fer front a aquesta dotació econòmica considerable perquè els beneficis repercutien en el conjunt dels socis, tant si havien contribuït com si no. És la nostra obligació fomentar i facilitar el paper de les PIMES, centres de recerca, universitats i altres actors en el desenvolupament econòmic sostenible de la Unió. Per això, la Comissió Europea ha proposat poder fer aportacions financeres a un projecte en concret. Aquest canvi legislatiu l’hem treballat en la Comissió d’Indústria del Parlament Europeu i s’ha aprovat en aquesta darrera sessió plenària de l’Eurocambra. Aquest fet contribuirà que s’impulsin i augmentin les aportacions per projectes, atès que les contribucions econòmiques són menors i més assequibles, i les empreses veuran repercutides directament les seves contribucions per a innovació en aquest projecte en concret en què han participat.

No obstant això, malgrat les evidents bondats de la proposta de la Comissió, aquesta modalitat comprèn un interès general de la Unió. Considerem que una modificació del Reglament en aquests termes hauria de comportar una consulta pública i oberta amb totes les parts interessades, siguin o no siguin membres del BIC. De la mateixa manera, tot i la comprensible pressa del govern europeu per aprovar la modificació del Reglament del BBI i que aquesta només plantegi aspectes tècnics, hem de ser conscients de la importància de comptar amb un informe d’avaluació d’impacte detallat. En tot cas, per a futurs procediments de característiques similars, hem demanat a la Comissió Europea que procedeixi de manera més transparent i més oberta. D’aquesta manera, amb la implicació de tots, les facilitats i aclariments de la legislació, i l’aposta clara per la indústria i una tecnologia sostenible, garantirem un creixement econòmic sostenible alhora que preservem el nostre planeta i els seus recursos.