Nous mecanismes contra desastres naturals i incendis a la UE

La Comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu ha aprovat avui l’acord final sobre un mecanisme que salvarà vides a la UE, amb mesures perquè cap país europeu s’hagi d’enfrontar a catàstrofes naturals o provocades per l’home.

Aquest acord s’arriba, finalment, perquè una de les grans preocupacions del Grup EPP és que s’hagués adoptat a temps perquè els països estiguin preparats per a la pròxima temporada d’incendi.

El Grup del Partit Popular Europeu ha destacat que el Parlament Europeu ha millorat la seva proposta original i ha assegurat que el mecanisme obtindrà un finançament suficient perquè funcioni, al mateix temps que garanteix que els Estats membres que no desitgin participar en el mecanisme no seran sancionats. La UE posa un fons d’uns 205 milions d’euros addicionals per al període 2019-2020. Aquests fons addicionals no provocaran retallades en el creixement, la joventut, la cohesió o els programes d’ocupació.

El renovat mecanisme de protecció civil de la UE, ja recolzat pel Parlament al maig, ajudarà els Estats a afrontar desastres naturals i provocats per l’home que van des d’emergències sanitàries, inundacions, incendis, atacs terroristes i amenaces químics i nuclears.

Es dissenyarà un grup de rescat que consistirà en hospitals de camp, avions, helicòpters i similars, quan els voluntaris dels Estats membres no siguin suficients per respondre als desastres de la Unió.

El nou mecanisme, però, molt dependent de la cooperació i la solidaritat, no substituirà el control i el comandament pertinents als serveis de voluntariat a nivell nacional i regional. El control i el comandament quedaran completament en mans dels Estats membres. El nou mecanisme començarà a funcionar a finals d’abril.