Hem de lluitar contra l’evasió fiscal i l’opacitat garantint una fiscalitat justa i més transparència

Al Ple del Parlament Europeu, hem donat suport a la creació d’una comissió d’investigació sobre els anomenats “papers de Panamà” per tal d’investigar i esclarir les possibles infraccions per part de la Comissió o dels estats membres en quant a la legislació comunitària sobre blanqueig, evasió i elusió fiscal.

Hem d’actuar contra la inacció dels estats vers l’evasió d’impostos i acabar amb el secretisme que envolta qui és el titular de comptes domiciliades en jurisdiccions fiscalment opaques –no hi ha d’haver cap secret sobre qui funda una empresa, ja sigui a Europa, a Panamà o on sigui-. Així mateix, cal donar transparència i abordar aquestes qüestions per actuar sobre els problemes estructurals en matèria d’evasió i elusió fiscal que té la Unió Europea, sent més estrictes amb el pagament d’interessos i amb regles més exigents sobre els ingressos obtinguts a l’estranger.

Des del grup EPP, hem demanat que testifiquin en el Parlament el bufet d’advocats Mossack Fonseca i el govern de Panamà. També, demanem més transparència en quant a les fundacions, prohibir l’ús d’empreses fictícies, una llista negra de paradisos fiscals i sancions contra les jurisdiccions i estats que no cooperin. És important crear mecanismes comuns de resolució de litigis fiscals transfronterers amb normes més clares i terminis més estrictes, així com un número d’identificació fiscal comú i harmonitzat, i implantar un mètode comú de càlcul del tipus efectiu de l’impost sobre societats.

També, s’ha debatut sobre els beneficis obtinguts en països fora de la UE i transferits al territori europeu. Aquests ingressos sovint estan exempts de gravamen i es proposa un tipus mínim del 15%, de manera que, si aquests beneficis han estat gravats a un tipus més baix fora de la UE, haurien de pagar la diferència.

Com comentava en un post anterior, no es tracta de farcir a la gent normal a impostos, ni a la petita i mitjana empresa. Es tracta de tenir un sistema on els creadors de riquesa no siguin perseguits, alhora que contribueixen com els primers a la distribució de riquesa. Com fa la gent normal, com fa la petita i mitjana empresa.

La Comissió Juncker té la ferma voluntat de garantir una fiscalitat justa i fer front a l’evasió d’impostos a Europa, que té un cost estimat d’entre 50 i 70 bilions d’euros a l’any en ingressos fiscals que s’evadeixen. Abans de l’estiu, ja sabrem qui són els diputats que formaran part d’aquesta comissió i ja es posarà en marxa per tal que en 12 mesos es presenti l’informe final.