El gasoducte MidCat és necessari per a Catalunya i Europa

Catalunya i Europa necessitem que el gasoducte MidCat sigui una realitat. És un projecte estratègic d’interès comú europeu que connecta Espanya i França per poder abastir energèticament el sud i el centre d’Europa. L’eurodiputat Francesc Gambús explica per què és una infraestructura imprescindible.

Per què és important per als europeus avançar en la unió energètica?

Europa ha de fer front a l’augment de la demanda d’energia, a la volatilitat dels preus i a les pertorbacions del subministrament. I, a la vegada, hem de reduir l’impacte mediambiental del sector de l’energia. Per lluitar contra el canvi climàtic, les energies renovables són més netes que les energies fòssils. De la mateixa que no totes les energies fòssils contaminen per igual pel que fa a les emissions i, per tant, no és el mateix dependre del gas que del petroli.

Ara bé, per poder abastir energèticament el sud i el centre d’Europa, la UE necessita una interconnexió que passa per Catalunya. És el projecte de gasoducte anomenat MidCat, per interconnectar Espanya i França, l’any 2020, amb una canonada de 315 kilòmetres i una inversió de més de 470 milions d’euros.

Per a la Unió Europea, aquest és un projecte estratègic d’interès comú europeu. I així ho he refermat i votat a la Comissió d’Indústria del Parlament Europeu.

Aquesta interconnexió transpirinenca no només reforçarà la seguretat en el subministrament energètic, sinó que també suposarà que la UE deixi de dependre de l’energia provinent de Rússia i, per tant, podrem diversificar les fonts d’energia. Per altra banda, actualment, els preus del gas, a Espanya, estan per sobre del preu mitjà a Europa per la manca d’interconnexió gasística. Amb el MidCat, serà possible que els consumidors accedeixin al gas més econòmic del nord d’Europa.

Ara bé, aquesta és una mesura de transició, perquè, en paral·lel, no hem de deixar de treballar en la implementació d’energies renovables. Per això, en aquests temps de transició energètica, ens cal una harmonització dels sistemes de suport a les renovables i l’aposta per l’eficiència energètica.

El projecte MidCat no està tancat i és adaptable, i tenim clar que ha de causar el menor impacte ecològic, paisatgístic i ambiental possible per al nostre territori. Però, hem de ser conscients que és una infraestructura imprescindible.

Catalunya i Europa necessitem que el projecte MidCat sigui una realitat!