Gambús vota al plenari del Parlament Europeu a favor de la Resolució sobre la siderúrgia a la UE: protecció dels treballadors i la indústria

L’eurodiputat de la federació de Convergència i Unió, Francesc Gambús, ha votat a favor de la «Resolució sobre la siderúrgia a la UE: protecció dels treballadors i la indústria», de la qual va ser signatari juntament amb altres membres del Parlament. Gambús ha votat a favor de la Resolució tenint present que tot i que la indústria siderúrgica és fonamental per al creixement i la prosperitat a Europa és un sector que es troba en crisi. La indústria siderúrgica europea ha estat durant molts anys una font de riquesa important per a les economies dels estats de la UE, i ha de seguir sent competitiva en els mercats europeus i extraeuropeus. Ara cal evitar que el sector segueixi perdent llocs de treball, considerant que dóna 350.000 llocs de treball directes. Per Gambús el sector de la siderúrgia és un bon exemple de com un sector econòmic amb llarga trajectòria ha sabut adaptar-se a les noves tecnologies, reduint el seu impacte mediambiental. Així mateix, com ha explicat l’eurodiputat de CiU, els productes siderúrgics de la UE responen a unes normes socials, mediambientals i econòmiques més estrictes que les d’altres llocs, de manera que el sector ha de ser protegit mitjançant l’adopció de mesures que evitin la seva externalització fora del territori de la UE. De la mateixa manera, un altre aspecte important a tenir en compte és la necessitat d’adoptar mesures per reduir els costos de l’energia a mitjà i llarg termini, especialment per a les indústries de gran consum d’energia, com les del sector siderúrgic, ha remarcat Gambús.