Gambús: “Reclamem una nova legislació europea que protegeixi els agricultors i ramaders del territori”

El grup PPE del qual forma part Gambús ha proposat un paquet de mesures per fer front a les pràctiques deslleials i protegir els productors del territori  

L’eurodiputat Francesc Gambús ha denunciat que “la profunda crisi que estan vivint els agricultors i ramaders per l’enfonsament dels preus de producció requereix mesures urgents per part de la Unió Europea”.

“La volatilitat dels preus, que han baixat un terç en només tres anys, i la manca d’instruments europeus per fer front als desequilibris i a la caiguda de la demanda està enfonsant a petits i mitjans empresaris del territori enfront de les imposicions i pràctiques deslleials de les grans companyies”, ha refermat l’eurodiputat i ha dit que “cal un sistema d’intervenció més flexible i establir un marc normatiu eficaç per salvaguardar els interessos dels productors”.

“Reclamem a la Comissió Europea que lideri l’ajuda al sector lacti davant la greu crisi que està patint. No podem deixar la responsabilitat als estats depenent de la seva iniciativa pressupostària”, ha exposat. “Des de les institucions europees s’ha d’assegurar la subsistència del sector i regular-lo justa i eficaçment a través d’un control de les grans fluctuacions dels preus que es produeixen”, ha remarcat.

Gambús ha assenyalat que “des del grup PPE, hem demanat una ajuda per als processadors i productors de productes d’alta qualitat en regions desfavorides com les muntanyoses o perifèriques” i ha exposat que “a més, s’ha apostat per a la creació de l’Observatori del Mercat de la llet i s’ha reclamat un crèdit i garanties en els préstecs per ajudar els agricultors amb problemes de liquiditat”.

En una declaració aprovada pel Grup PPE -del qual forma part Gambús i que està exercint un paper actiu amb propostes concretes per ajudar els agricultors i ramaders-, es proposen solucions per fer front a les pràctiques comercials deslleials com, entre d’altres, assegurar la igualtat de condicions en el mercat interior, accions immediates per corregir el desequilibri de poder en relació amb els productors, abolir el sistema paral·lel d’organismes de certificació, la prohibició de rescindir unilateralment els contractes quan els preus estan caient, la correcta aplicació de la directiva sobre morositat, assegurar que els contractes de subministrament entre els actors del mercat han de ser de 12 mesos com a mínim amb un termini de 6 mesos per fixar els preus, donar accés prioritari als productors locals a les botigues de queviures i supermercats, i el correcte etiquetatge indicant qui són els productors. Calen mesures per alleujar els mercats amb els fons no gastats de les taxes suplementàries i mantenir la igualtat de condicions entre tots els actors de la cadena proposant noves mesures legislatives que prohibeixin les pràctiques deslleials.