Els joves i la UE

Parlem d’Europa, apropem-nos i donem veu als joves per construir plegats un projecte europeu útil i amb valors. La gent jove hi té interès i vol participar, perquè, quan els donem veu i espai, ho fan. Cadascú des de la seva realitat, però sense excloure ningú, tots hem de conformar l’ànima d’Europa.