Tramitació dels informes d’economia circular i medi ambient al Parlament Europeu

El paquet d’economia circular demostra el lideratge d’Europa per lluitar contra el canvi climàtic i generar llocs de treball. L’eurodiputat Francesc Gambús explica la tramitació dels informes d’economia circular i medi ambient al Parlament Europeu.

Aquests informes s’han tramitat amb celeritat, perquè la UE disposa de competències i voluntat d’actuació.

Sabeu quin és el procediment que seguim per tal que aquests informes siguin legislació aplicable a tot Europa?

En primer lloc, la Comissió Europea elabora una proposta d’elaboració o modificació d’una directiva concreta o d’un conjunt, com és el cas de l’economia circular. Aquí és on la Comissió Europea situa els seus objectius i posicionament.

Posteriorment, és el torn del Parlament Europeu, que haurà de redactar els seus informes en les comissions vinculades al tema i aprovar-se en el Ple. A partir d’aquí, comença la negociació amb el Consell, és a dir, amb els Estats, que, per la seva banda, han anat configurant la seva posició. Aquesta negociació del Parlament Europeu amb els Estats rep el nom de “Trílog”.

Un cop consensuada la nova directiva, el Parlament Europeu l’haurà de tornar a votar tant en comissió com en el Ple.

L’Eurocambra també té iniciativa política, però no legislativa, i pot presentar informes de posicionament per iniciativa pròpia.

En el moment en què ja està aprovada definitivament la directiva, els Estats han de transposar-la, és a dir, han de fer les lleis pertinents per assolir els objectius que es marquen.

Com garantim que els Estats compleixin? Primer, situant objectius realistes a curt i mitjà termini, així com posant dates per revisar el seu compliment. I, després, donant suport a una Comissió Europea forta que faci complir les directives.

Les institucions europees no acostumen a destacar per la seva celeritat, però, per exemple, hem aconseguit que el trílog sobre el paquet d’economia circular es tramiti només en 1 any. Amb sinceritat, aquí els terminis acostumen a ser més amplis. I és lògic, perquè estem situant els objectius del futur.

En el cas del paquet d’economia circular, la Unió Europea disposa de competències i de voluntat per establir legislació i actuar. Aquest és el motiu de la seva rapidesa, que demostra el lideratge d’Europa per lluitar contra el canvi climàtic i generar llocs de treball.