Barack Obama i l’economia circular a la cimera Advanced Leadership Foundation

“Hem après que podem crear més llocs de treball, oportunitats i empreses fent allò que és correcte pel que fa al canvi climàtic i l’energia”, Barack Obama sobre economia circular i innovació tecnològica.

L’eurodiputat Francesc Gambús explica l’encoratjadora visió d’Obama a la cimera organitzada per Advanced Leadership Foundation.

“Hem après que podem crear més llocs de treball, oportunitats i empreses fent allò que és correcte pel que fa al canvi climàtic i l’energia”, ha dit el president Barack Obama en la cimera sobre economia circular i innovació tecnològica que s’ha celebrat fa pocs dies a Madrid.

En aquesta cimera a la qual he assistit, organitzada per Advanced Leadership Foundation, s’han congregat 300 líders de l’àmbit social, econòmic i polític de referència en aquest àmbit. I s’hi ha tractat l’impacte de la innovació en el mercat laboral i la transversalitat en l’economia circular, així com la participació ciutadana, associativa i institucional.

La implicació d’Obama en aquesta lluita contra el canvi climàtic i la transició global cap a l’economia circular és cabdal, perquè necessitem prescriptors de prestigi internacional que avalin aquesta lluita global.

El 44è president dels Estats Units ha recalcat la importància de l’educació en tots els àmbits, especialment, ha recordat que hem de formar els joves a pensar de forma diferent amb un nou model centrat en la col·laboració i la resolució de problemes. I ha retret que “quan no invertim prou en educació, en ciència, en recerca, en innovació, o quan no promocionem prou la presència de la dona en la recerca, estem cometent un greu error”. Certament, és així.

Les seves paraules ens han de servir de guia per adonar-nos, en primer lloc, de la gravetat de la situació pel que fa al canvi climàtic. I, en segon lloc, per com afrontar un futur plenament sostenible a partir de la transició cap a l’economia circular. Per això, Obama ens va encoratjar a fer millors, i més compromeses, les nostres institucions i a generar credibilitat i confiança en les nostres democràcies, davant la informació falsa que acaba generant una realitat paral·lela.

El canvi cap a una economia sostenible i circular és transversal i per sobre de tot global, ningú se’n pot desentendre. La visió d’Obama ha estat realment encoratjadora. Posem-la en pràctica.