LA CE PREVEU SANCIONAR L’ESTAT ESPANYOL SI INCOMPLEIX ELS TRACTATS AMB ELS PLANS HIDROLÒGICS

En resposta a l’eurodiputat Francesc Gambús, la Comissió afirma que avaluarà aquest mes els segons plans hidrològics de conca presentats per cada estat

La Comissió Europea ha admès que, després d’avaluar els segons plans hidrològics de conca presentats pels respectius Estats, “podrà adoptar les mesures necessàries, inclosa, si s’estima oportú, l’obertura de procediments d’infracció” contra el govern espanyol si incompleixen el que estipulen els tractats comunitaris.

Així ho ha afirmat la Comissió en resposta a una sèrie de preguntes de l’eurodiputat d’Unió, Francesc Gambús, en què va interpel·lar l’ens europeu qüestionant si “els plans hidrològics presentats per a aquest segon cicle compleixen els objectius de garantir uns cabals ecològics que garanteixin les necessitats dels espais protegits”.

En la pregunta, Gambús va exposar que “l’aprovació dels plans hidrològics pel Consell de Ministres el 8 de gener ha generat seriosos dubtes” i s’ha referit a “l’informe publicat el març de 2015 per la Comissió i la compareixença de juny de 2015 davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, en la qual va plantejar els problemes sistèmics per a l’aplicació de la directiva marc de l’aigua a Espanya”.

En la seva resposta, la Comissió ha recordat que “l’any 2015 va iniciar un procediment d’infracció contra Espanya en relació amb la designació de llocs d’importància comunitària com a zones especials de conservació i amb l’establiment de les mesures de conservació necessàries per a aquests llocs, com exigeix la Directiva 92/43/CEE (Directiva d’Hàbitats)”.

Sobre la pregunta de Gambús per saber “quants dels procediments oberts per falta de plans de gestió en 1.300 zones protegides afecten la conca hidrogràfica de l’Ebre i en quina situació es troben”, la Comissió Europea ha admès que “no disposa de dades detallades sobre el nombre de llocs afectats a la conca de l’Ebre, perquè la informació no està desglossada per conques hidrogràfiques”.

Així mateix, ha remarcat que avaluarà aquests segons plans hidrològics de conca –encara que es van presentar fora del termini– aquest mateix mes de març i ha anunciat que “la CE està avaluant actualment la informació pertinent disponible en el marc de diverses peticions i denúncies sobre el transvasament del Tajo-Segura i el seu impacte en els llocs Natura 2000 afectats”.