La CE avisa el Govern espanyol que haurà de garantir els cabals ecològics de l’Ebre en el Pla de Conca

L’eurodiputat Francesc Gambús retreu que el Govern espanyol no ha seguit els objectius marcats per les directives per elaborar els plans hidrològics, fet pel qual la CE podria obrir un procediment de sanció

La Comissió Europea ha avisat de nou al Govern espanyol que haurà de garantir la preservació dels cabals ecològics en els plans hidrològics que ha presentat per a la seva validació, entre ells el del riu Ebre, i que al considerar-ho una qüestió prioritària també revisarà si aquests cabals garanteixen alhora el bon estat ecològic i mediambiental de les zones afectades.

Aquesta és la resposta que ha donat la Comissió a les preguntes presentades per l’eurodiputat Francesc Gambús, que va qüestionar que “a la vista del seu informe de març de 2015, que el manteniment dels cabals ecològics previstos en el pla hidrològic anterior s’adequaven a la Directiva Marc de l’Aigua, ja que no van ser elaborats segons les necessitats dels espais protegits” per part del Govern espanyol.

La Comissió ha recordat que ja va advertir a l’Executiu central que, en el cas que no garanteixin el bon estat ecològic, s’hauria de “comunicar de manera transparent les desviacions i les justificacions sobre la base de la viabilitat tècnica o d’uns costos desproporcionats”. A més, ha respost que cal “considerar els objectius dels hàbitats i les espècies protegides dependents de l’aigua a l’hora de fixar els cabals ecològics”.

Francesc Gambús ha criticat que no s’hagi produït aquesta comunicació ni que el Govern de Mariano Rajoy hagi tingut en compte els objectius marcats per les directives d’aigua, d’aus i biodiversitat per elaborar aquests plans hidrològics, fet pel qual l’eurodiputat ha assegurat que la Comissió haurà d’actuar davant d’aquests flagrants incompliments. Així mateix, ha refermat que “la CE demostra tenir les prioritats clares per al compliment de les Directives europees i per a la preservació del bon estat ecològic”.

Tant és així que, en el cas que s’incompleixin les directives com creu l’eurodiputat Francesc Gambús que s’ha produït, la Comissió ha advertit que actuarà amb l’obertura d’un procediment d’infracció contra l’Estat espanyol, tal com va fer en el cas del projecte de pantà de Biscarrués.

Finalment, en la seva resposta, la Comissió Europea ha refermat que “els terminis no són objecte de negociació” davant de possibles peticions de moratòria, i ha admès que l’Estat espanyol va lliurar fora de termini els plans hidrològics nacionals: s’haurien d’haver aprovat abans del desembre de 2015 i el Govern espanyol ho va fer el 8 de gener de 2016.