GAMBÚS PREGUNTA A LA CE QUINES MESURES PREVEU PER ALS ESTATS QUE VAN APROVAR FORA DE TERMINI ELS PLANS DE CONCA

Després que la Comissió Europea hagi admès que el Govern espanyol va lliurar tard els plans hidrològics de conca, l’eurodiputat d’Unió, Francesc Gambús, ha reclamat a la Comissió que especifiqui “quines mesures preveu per als estats, com l’espanyol, que van incomplir els terminis per aprovar els plans hidrològics de conca, presentant-los amb tres setmanes de retard”. Alhora Gambús ha demanat més transparència i accés a la informació intercanviada entre els respectius estats i la CE per a l’elaboració d’aquests plans.

L’eurodiputat democratacristià ha presentat una nova pregunta en què ha demanat saber “si es faran excepcions per l’incompliment dels terminis, com és el cas del govern espanyol” i ha explicat, com ha reconegut la CE en resposta a una altra pregunta presentada pel mateix Gambús, que “la Comissió Europea requeria que els acords dels plans hidrològics de conca fossin adoptats abans del 22 de desembre de 2015 i el PP en va fer cas omís i els van aprovar el 8 de gener de 2016”, a més amb una situació d’interinatge, ja que estava en funcions.

En la pregunta presentada aquesta tarda, Gambús ha preguntat si la Comissió “facilitarà l’accés a la informació que s’ha intercanviat amb el govern espanyol per elaborar els plans hidrològics alineats amb el compliment de la Directiva Marc de l’Aigua”. A més, ha qüestionat si es faran públiques “les dades facilitades pels estats membres per a l’homogeneïtzació dels plans hidrològics a través la plataforma WISE (Sistema d’Informació sobre l’Aigua per a Europa) abans que s’exposi en els informes anunciats previstos per a l’any 2017”.

Gambús ha reiterat que “el govern espanyol es troba sol defensant uns plans de conca que va aprovar tard i malament, perquè vulneren la Directiva Marc de l’Aigua i la Directiva d’Aus”. “Des d’Unió perseguirem i persistirem davant la UE perquè continuï sent una aliada de la causa de les Terres de l’Ebre i del Delta”, ha refermat. “Continuarem fent arribar, insistint i defensant a Brussel·les les preocupacions dels ebrencs per preservar aquesta reserva de la biosfera”, ha afegit Francesc Gambús.

Foto: Laura Pous (ACN)