GAMBÚS PLANTEJA A LA CE LA COMPENSACIÓ ALS AGRICULTORS DE GIRONA PEL TRANSVASAMENT D’AIGUA DEL TER A BARCELONA

L’eurodiputat d’Unió Democràtica de Catalunya, Francesc Gambús, ha plantejat a la Comissió Europea si “es podrien compensar els agricultors del riu Ter pel transvasament de l’aigua a Barcelona a través dels plans de desenvolupament rural”. Per això, ha recalcat si “els ajustos necessaris per garantir la capacitat de reg als agricultors podrien ser compensats per la utilització de determinades mesures de desenvolupament rural, com els pagaments previstos en la Directiva marc de l’aigua, mitjançant els quals els estats membres poden compensar els desavantatges i restriccions vinculades a l’aplicació de la Directiva”.

Gambús ho ha exposat a través d’una pregunta presentada al Parlament Europeu en la qual destaca “els seriosos problemes de reg que podria patir la demarcació de Girona a partir de l’any que ve”. Aquesta situació, avalada per organitzacions agràries del territori, tal com ha dit, “a més de les poques pluges d’aquest hivern, ve donada pel transvasament d’aigua del riu Ter cap a Barcelona. Aquest transvasament compta, a més, per ser l’únic de l’Estat espanyol pel qual els agricultors no reben cap tipus de compensació”.

Per això l’eurodiputat democratacristià ha exposat la necessitat de “trobar solucions davant d’aquesta falta de compensacions per no deixar el sector en una situació de vulnerabilitat de cara a les properes campanyes. L’aigua és un bé necessari per a les produccions d’arbres fruiters i altres cultius de regadiu de la demarcació”. Gambús ha qüestionat a la Comissió si “la no compensació als agricultors pel transvasament del Ter s’ajusta a l’esperit de la Directiva Marc de l’Aigua”. Aquest fet difereix d’altres regions, com al Tajo, en què si es transfereixen compensacions.

A més, ha refermat que “cal garantir el subministrament d’aigua de boca” i ha apostat per “treballar en plans més sostenibles a mig i a llarg termini en les grans concentracions de població que no malmetin el medi ambient i que assegurin que els agricultors poden seguir fent la seva feina”.

Gambús ha posat també sobre la taula de l’executiu comunitari si “la Comissió disposa de plans per alleugerir la pressió sobre els aqüífers i recursos hídrics de les grans concentracions de població i zones urbanes, com l’àrea metropolitana de Barcelona”.