Més enllà del paquet d’economia circular

Com fem possible la transició cap a l’economia circular?

Després de l’aprovació del paquet d’economia circular, l’eurodiputat català Francesc Gambús explica, en aquest vídeo, els diversos informes que s’estan treballant des del Parlament Europeu com l’aposta per l’eficiència energètica i l’ecodisseny, la reducció del consum de plàstics, la lluita contra l’obsolescència programada, la recuperació i millora de la qualitat de l’aigua i l’ús de fertilitzants en l’agricultura.

Al Parlament Europeu, ja hem aprovat definitivament el paquet d’economia circular i el meu informe de legislació mediambiental. Després de la negociació amb els Estats, aquest és un pas importantíssim per encaminar-nos cap a una economia sostenible i marcar els objectius a mig i llarg termini.

El nostre horitzó és una economia que sigui capdavantera, de baixes emissions i que creï llocs de treball. Una economia que ofereixi un present i un futur a la nostra societat.

L’aprovació d’aquest conjunt de directives d’economia circular és un pas essencial, perquè tracten la gestió dels residus, els abocadors, l’empaquetatge, i les piles i acumuladors. Però, perquè aquesta transició cap a l’economia circular sigui una realitat ens cal abordar altres àmbits.

Per això, al Parlament Europeu, ja estem treballant diversos informes que estan directament vinculats a aquesta transformació de l’economia europea.

Un d’ells és la directiva d’eficiència energètica en els edificis, en què es demana una revisió i modernització del parc d’habitatges i es reclama que els estats defineixin mesures per lluitar contra la pobresa energètica. Així mateix, estem abordant la lluita contra l’obsolescència programada, l’ús de productes fertilitzants en l’agricultura, la recuperació de l’aigua i una millora de la qualitat de l’aigua de consum que surt de les nostres aixetes.

Així mateix, l’estratègia per reduir el consum de plàstics és clau, tant a nivell de producció com d’empaquetatge en tots els àmbits.

Finalment, estem revisant la directiva d’ecodisseny per ampliar el seu abast cap a l’aprofitament dels materials i l’eficiència dels recursos. És per això que hem demanat a la Comissió Europea que també abordi els canvis tecnològics del nostre dia a dia i inclogui, per exemple, els telèfons mòbils com a subjectes d’anàlisi.

Com veieu, la transició cap a una economia sostenible i circular és transversal i abasta tots els àmbits. En aquest sentit treballem des de les institucions europees, perquè aquesta transformació de la nostra economia demostri el nostre lideratge global per lluitar contra el canvi climàtic i sigui l’eina per a la generació de creixement i ocupació.