La contaminació dels plàstics al Parlament Europeu

Sabíeu que el 70% de les escombraries que hi ha al mar són plàstics? Que comprem 1 milió d’ampolles de plàstic cada minut i, cada any, utilitzem 17 milions de barrils de petroli per produir ampolles d’aigua?

Si no canviem la manera de produir i l’ús dels plàstics, abans del 2050 hi haurà més plàstics que peixos al mar. I, actualment, ja hi ha 51 bilions de microplàstics.

Per aquest motiu, des del Parlament Europeu, estem treballant en noves normatives per tal de reduir els plàstics d’un sol ús.

Avui, us plantejo tres temes que han generat controvèrsia.

Aquest informe demana la prohibició de les bosses ultralleugeres de plàstic. Estem d’acord en prohibir les bosses de plàstic ultralleugeres que, malgrat que es degraden amb el temps, sempre queden microplàstics que acaben contaminant el mar. I cal diferenciar aquest tipus de bosses de les compostables, que es degraden al 100% i que poden utilitzar-se posteriorment per fer-ne adob, per exemple. Aquestes, al meu entendre, no s’haurien de prohibir perquè ja tenen aquest component de circularitat.

Sobre el sistema de dipòsit-retorn que es planteja, permeteu-me qüestionar-nos si ¿és necessari canviar completament un model o millorar el que tenim a gran part dels països europeus, que és el de la recollida selectiva? Cal tenir en compte el cost d’implementació del sistema de dipòsit-retorn i l’increment que es generaria sobre el preu dels envasos. Les dades ens diuen que es recupera el 85% dels envasos plàstics a través de la recollida selectiva i del tractament posterior de la fracció resta. Per tant, ¿cal canviar completament aquest model per arribar al 90% que es planteja o bé l’objectiu hauria de ser millorar l’existent?

Un altre tema que es tracta és la responsabilitat estesa del productor. No podem atribuir tota la responsabilitat en el productor. Per això, també és necessari augmentar la conscienciació ciutadana i imposar mesures en ambdós sentits.

Cada any, els europeus generem més de 25 milions de tones de residus de plàstic, i un 70 % no es recicla. Ja és hora de posar-hi remei.

Per això, hem establert aquests objectius, que caldrà negociar pròximament amb els estats. La clau per assolir-los és l’aposta per l’economia circular. Fem-ho circular!