Bioeconomia dels boscos circulars al sud d’Europa

La bioeconomia pot canviar el paradigma dels boscos i permetre aconseguir ecosistemes més resistents i estables. Amb aquest objectiu de debat, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i l’European Forest Institute (EFI) han organitzat, amb el suport de l’eurodiputat Francesc Gambús, el seminari “Bioeconomia del bosc circular al sud d’Europa” que ha tingut lloc al Parlament Europeu, a Brussel·les.

A través de dues taules rodones, s’ha introduït el potencial i l’especificitat de la bioeconomia circular al sud d’Europa, per tal d’identificar i implementar polítiques eficients en aquest àmbit.

L’eurodiputat Francesc Gambús, membre independent del Grup del Partit Popular Europeu, Robert Mavsar, sostdirector de l’EFI, i Antoni Trasobares, director del CTFC, han obert el seminari en què s’ha tractat l’important paper que tenen els béns i serveis forestals en la bioeconomia.

Les ponències han versat sobre el suro, per Francisco Carvalho, d’Amorim; sobre bolets i tòfones per part de Carlos Colinas de la Universitat de Lleida i del CTFC; de serveis ecosistèmics per part del Dr. Mauro Masiero de la Universitat de Pàdua; i sobre la fusta per part de la constructora Egoin del País Basc.

Gestió dels boscos per lluitar contra el canvi climàtic

En la benvinguda, Gambús, que va ser ponent d’opinió del primer informe sobre boscos d’aquesta legislatura al Parlament Europeu, ha subratllat que “els boscos són un dels entorns més importants d’Europa, no només pel seu paper en la lluita contra el canvi climàtic, sinó també per l’impacte econòmic que té en moltes regions d’Europa”.

“Volem promoure una economia relacionada amb els boscos, perquè un bosc net és més segur”, ha remarcat el diputat català i ha refermat que “la seguretat en el bosc és un repte europeu comú que hem d’abordar”.

Així mateix, ha convidat a compartir les bones pràctiques en la prevenció d’incendis i gestió forestal del sud d’Europa amb el centre i nord del continent, “perquè el canvi climàtic no fa cap distinció, ens afecta a tots”. I ha especificat també que cal “l’adaptació més eficient d’utilitzar l’aigua i la seva reulitització per al reg”.