Apostem per una política europea de cohesió de les regions de muntanya

En el Ple del Parlament Europeu, avui hem donat llum verda a l’informe sobre la política de cohesió de les regions de muntanya a la Unió Europea.

Ahir celebràvem el Dia d’Europa i plantejàvem que els nostres objectius han de ser millorar la vida dels ciutadans europeus que s’enfronten a problemes i reptes comuns. I en les regions de muntanya en tenim un bon exemple. No només es tracta de parlar de les necessitats pel que fa a infraestructures, sinó també d’implementar polítiques comunes per combatre la pobresa i l’exclusió social de les zones de muntanya menys desenvolupades de la Unió. Malgrat que poques vegades se li prestin l’atenció deguda, hem d’esmerçar esforços en definir bé i executar millor la política de cohesió comunitària.

Hem de garantir que aquestes regions segueixen sent habitades –i habitables- i segueixen proporcionant recursos econòmics als seus habitants. Per això, cal que impulsem mesures concretes des del Parlament Europeu –com aquest informe al qual he donat suport– fent arribar la urgència d’aquestes necessitats i els clams d’aquells que encara hi viuen. D’aquesta manera, estarem garantint la cohesió social, econòmica i territorial i, al seu torn, la sostenibilitat dels nostres territoris i la consecució dels objectius mediambientals de la Unió Europea.

Per això, hem demanat que es pugui augmentar l’assignació dels fons FEIE, que inclouen ajudes per al desenvolupament regional, per al desenvolupament rural, per a la pesca i l’àmbit marítim, i fons socials i de cohesió; i que se’n creï un d’específic per a aquesta qüestió. Així mateix, hem reclamat que es complementi la definició de zones de muntanya en el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament rural definint el treball de les regions muntanyoses. Cal, per tant, una definició àmplia del terme, atenent diferents factors com l’altitud, l’accessibilitat i el pendent.

En aquest sentit, és important la cooperació transfronterera que aplica la UE en molts àmbits i, en aquest concretament, donat que hi ha un gran nombre d’estats amb regions muntanyoses, ha d’anar encaminada a millorar els centres i serveis d’assistència sanitària i financera.

Aquesta política de cohesió de les regions de muntanya hi és i ha de continuar sent present en l’agenda europea, perquè és vital que, per a la consecució dels objectius comunitaris de l’Europa 2020, hi hagi una coordinació d’aquestes polítiques i una major inversió per garantir l’accés a les tecnologies de la informació. I l’informe té en consideració aquesta petició específica que s’inclourà en aquest paquet de fons FEIE.

Hem de posar atenció en l’ocupació i el creixement econòmic d’aquestes regions. Apostem per posar en marxa incentius addicional per preservar les petites i mitjanes empreses, millorar la comercialització dels productes agrícoles i la seva inclusió dins dels productes turístics, instar els estats membres a donar prioritat a la inversió en infraestructura i serveis, augmentar els llocs de treball basats en l’economia verda, fomentar l’ocupació jove, l’ús d’energies renovables, la inclusió social i l’enfortiment de l’economia digital emergent…

Catalunya forma part de la xarxa europea de regions de muntanya que va iniciar el seu camí el 2003. És important per a nosaltres aquesta redefinició dels fons estructurals i contribuir a desenvolupar aquesta política europea de cohesió apropant l’administració, ajudant els sectors més afectats i les persones més necessitades, fent que hi arribin els serveis i les noves tecnologies i, en definitiva, millorant la qualitat de vida dels habitants de les zones de muntanya.