El Corredor Mediterrani i la línia Perpinyà-Montpeller

Hem d’exigir, tant a Madrid com a París, el compliment de les inversions per al Corredor Mediterrani. Però, específicament, per connectar-nos amb Europa, ens cal la línia Perpinyà-Montpeller. Avui parlem de la importància d’aquesta línia: