Un pas més cap a l’economia circular i preservar el medi ambient

L’eurodiputat Francesc Gambús explica que, amb l’aposta per l’economia circular, anem dibuixant una Europa sostenible i generadora de llocs de treball!

Hem fet un pas més, al Parlament Europeu, en la tramitació d’aquest paquet legislatiu i de l’informe de medi ambient. L’any 2025, haurem d’assolir aquests percentatges: arribar al 55% reciclatge municipal i reduir 30% malbaratament alimentari.

La lluita contra el canvi climàtic i la creació d’ocupació són una prioritat per a Europa.

Pas a pas, però amb decisió, les institucions europees estan dibuixant un futur sostenible amb objectius ambiciosos, alhora que realistes.

Un pas més l’hem fet a la Comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu, on hem aprovat el paquet legislatiu d’economia circular i que haurem de votar, definitivament, al ple de l’abril.

Aquest conjunt de directives ens encamina cap a una nova manera de produir i consumir que ens permetrà contaminar menys i crear més llocs de treball.

Us donaré un parell de dades de com ha quedat després de la negociació amb els Estats. Hem acordat que el percentatge del reciclatge municipal assoleixi el 55 % al 2025 i el 65 % l’any 2035. Actualment, ens trobem estancats al 40%.

S’estableix també que haurem de reduir el 30% del malbaratament alimentari abans del 2025 i el 50 % abans del 2050. Cada europeu llança a la brossa 173 kg per any. Això vol dir 88 milions de tones de menjar que malbaratem.

Podíem haver estat més ambiciosos, és cert. Però el consens generat ha estat clau per tirar endavant aquest paquet d’economia circular. Consens entre els grups polítics i consens també en les negociacions amb els Estats. L’objectiu és que aquestes directives s’apliquin amb la màxima celeritat i de forma eficaç.

En aquesta mateixa línia, també a la Comissió de Medi Ambient, hem aprovat un informe, del qual en sóc el ponent, per tal de reduir i simplificar diverses directives ambientals.

Aquestes modificacions aplanen el camí cap a la reforma del mercat d’emissions i refermen l’aposta europea per a l’economia circular. Hem donat claredat jurídica a diverses directives que havien quedat obsoletes, algunes derogades i d’altres en què hi havia duplicitats. I hem reduït la burocràcia que l’envoltava.

Pas a pas, anem dibuixant, a mig i a llarg termini, aquesta Europa sostenible i generadora de creixement i d’ocupació.

Ara caldrà aplicar aquestes normatives i complir-les.