Diplomàcia i refugiats climàtics

Més de 184 milions de persones es van desplaçar per desastres relacionats amb el clima entre 2008 i 2014: són els refugiats climàtics. Fer front al canvi climàtic suposa la diferència entre viure, marxar o morir.

L’eurodiputat Francesc Gambús afirma que “hem de fomentar la sostenibilitat i afrontar junts aquesta problemàtica global a través de la diplomàcia climàtica i l’ajuda a aquests països”.

Sabíeu que, entre 2008 i 2014, es van desplaçar més de 184 milions de persones en el context de desastres relacionats amb el clima?

Més de 184 milions de persones és tant com s’hi s’hagués desplaçat tota població de la República de Mèxic i de tots els països de Centreamèrica. Aquestes són dades d’ACNUR, l’Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, que ens alerta d’aquesta greu conseqüència del canvi climàtic que massa sovint no tenim en compte.

Hem parlat extensament de com afecta al medi ambient, als ecosistemes, a la nostra salut, però hi ha una repercussió poc explicada: els anomenats «refugiats climàtics», aquells que han de deixar la seva llar, la seva illa, el seu país, per l’acció del canvi climàtic: augment del nivell del mar, sequeres extremes, escassetat de l’aigua, amb els seus efectes en l’alimentació i l’economia i una conseqüència clara: pobresa i desigualtat.

La Unió Europea lidera aquesta lluita d’abast global. Per això, hem d’aconseguir implicar a tothom i seguir l’estratègia contra el canvi climàtic marcada pels Acords de París.

De poc servirà que a Europa ens dotem d’una estratègia per lluitar contra l’abocament de plàstics, si no som capaços d’explicar la mateixa necessitat i corresponsabilitat de tots i cadascun dels països del mon.

En el Ple del Parlament Europeu, n’hem parlat i considerem essencial reforçar la nostra acció contra els efectes del canvi climàtic en altres països de fora de la Unió. La lluita contra el canvi climàtic ha de ser un motor de la nostra cooperació internacional. Per això, hem de fomentar les nostres relacions diplomàtiques sobre com afrontar aquesta problemàtica global i augmentar la dotació pressupostària destinada a aquests països per fer front a les conseqüències del canvi climàtic, així com fomentar economies sostenibles i inversions en tecnologies netes en aquests països.

Per a milers de persones, fer front al canvi climàtic suposa la diferència entre viure, marxar o morir.

Hem de treballar perquè ni el canvi climàtic ni cap altre factor ens hagi de fer desplaçar del lloc on vivim.