Interès i preocupació a la conferència de PIMEC sobre economia circular

Empresa i administracions han d’anar de la mà per lluitar contra el canvi climàtic i crear llocs de treball, així com ajudar-los amb el finançament.

A la conferència de PIMEC sobre economia circular, vaig percebre molt d’interès, però, alhora, preocupació. Us explico per què.

L’economia circular és un invent de Brussel·les?

L’economia circular és ja una realitat, és una eina transversal per a tots els sectors. Brussel·les posa els objectius que hem d’assolir a mitjà i a llarg termini. Els Estats fan els plans per arribar a aquests objectius. I és des dels sectors, entitats i des de casa, que hem d’emprendre accions i projectes perquè sigui una realitat. Però el fet és que ja tenim exemples circulars al nostre territori: polígons circulars, escoles verdes, empreses energèticament sostenibles, reutilització de residus…

Fa pocs dies, ens vam reunir amb entitats i empresaris de la Comissió de Medi Ambient i Economia Circular de PIMEC per explicar què implicava aquest paquet d’economia circular que hem negociat amb els Estats i que aviat s’aprovarà, definitivament, al Parlament Europeu.

Hi havia molt d’interès, perquè els sectors econòmics ja hi estan treballant. Però, alhora, vaig percebre preocupació per com podien aprofundir en la sostenibilitat i la circularitat de les seves empreses i com podrien finançar aquestes iniciatives.

La conclusió és que empresa i administracions han d’anar de la mà en aquesta transició imprescindible per lluitar contra el canvi climàtic i que cal ajudar-los amb el finançament necessari.

M’emporto aquests deures cap a Brussel·les.