Les ciutats i regions són clau per lluitar contra el canvi climàtic

Sabies que la contaminació atmosfèrica causa al voltant de 400.000 morts prematures a l’any a la UE?

Les ciutats i regions són clau per lluitar contra el canvi climàtic i aconseguir reduir fins al 50% els efectes d’aquesta contaminació.

L’eurodiputat Francesc Gambús explica què hi podem fer i què s’ha impulsat des del Parlament Europeu.

Sabíeu que la contaminació atmosfèrica causa al voltant de 400.000 morts prematures a l’any a la Unió Europea?

És la primera causa mediambiental de mort a la Unió. Per això, Europa ha de seguir liderant la lluita global contra el canvi climàtic.

Des de les institucions europees, marquem els objectius, però és imprescindible la cooperació i coordinació amb les autoritats nacionals, regionals i locals. Específicament, les ciutats tenen un paper decisiu en aquesta lluita contra el canvi climàtic, ja que més del 80% de la població urbana europea s’exposa a altes concentracions de partícules nocives per a la salut pública i per al medi ambient i, a la UE, el 75% dels europeus viuen en ciutats.

En el Ple del Parlament Europeu, hem aprovat un informe a iniciativa pròpia de l’Eurocambra sobre el paper de les regions i les ciutats europees en l’aplicació de l’Acord de París.

A través de les ciutats, podem incidir en la planificació urbana, en la gestió més eficient dels residus, en la mobilitat en el sentit més ampli de la paraula, és a dir, quin rol volem que tingui el transport públic, el transport privat o la mobilitat activa, la dels desplaçaments que fem o podríem fer a peu o en bicicleta si en facilitem les condicions. També podem incidir en el parc d’habitatges, les infraestructures, els nostres parcs, places i verd urbà que ens descarrega de CO2, així com en el rendiment energètic d’edificis, campanyes d’educació, ciutats intel·ligents i subsidis regionals per lluitar contra el canvi climàtic. I això no afecta només a ciutats com Barcelona, París o Berlín, sinó també a ciutats com Sabadell, Bonn o Niça.

Hem de centrar la mirada en les ciutats i regions, i aconseguir reduir fins al 50 % els efectes de la contaminació atmosfèrica. La política de cohesió i el Marc Financer Plurianual han de ser eines per mitigar el canvi climàtic, apostar per les energies renovables i fer possible la transició cap a una economia sostenible i circular.

Ja veieu queaixò de l’economia circular del que tant anem parlant no va de dalt a baix. És un moviment transversal, on tots els actors són importants i necessaris.