CAP A UN MERCAT ÚNIC FERROVIARI

La supressió dels obstacles tècnics per impulsar el mercat únic ferroviari a la UE va ser objecte de debat al Parlament Europeu per tal de reduir les barreres tècniques i administratives instaurades pels estats.

L’anomenat ​’​4​​ar​t paquet ferroviari​’​ és un conjunt de normes acordades per certificar que els operadors, locomotores i vagons compleixen les exigències tècniques i de seguretat ​en l’àmbit europeu. Ara, l’Agència Ferroviària Europea tindrà competències per concedir certificats de seguretat i autoritzacions de comercialització de material rodant, fet que reduirà el temps i costos de gestió ja que ho farà a través d’una finestreta única ​de nova creació. Abans, els fabricants i operadors havien de sol·licitar-los a les autoritats nacionals.

És important a més aquest conjunt de mesures perquè redueix les emissions i les traves per a les companyies que operen en més d’un
​e​stat de la UE, i atrau l​es inversions tot impulsant la qualitat del servei.

Vull destacar aquesta notícia perquè és un pas més –dels molts que encara queden per fer– per donar més competències a les institucions europees i treballar conjuntament en aquest àmbit. Només d’aquesta manera donem sentit a l’essència de la UE i, a més, millorem els serveis simplificant els tràmits, ​oferint més qualitat i reduint costos i temps.

Aquests canvis haurien d’aplanar el camí cap a una reforma legislativa més àmplia que ​condueixi cap a una possible liberalització del mercat del transport de passatgers en tren, més competència en les licitacions públiques i majors restriccions sobre subsidis públics il·legals. Així es vol aconseguir més transparència, més inversió i més competència que s’hauria de traduir en preus més barats per als viatgers.