Apostem per una legislació comuna i més transparència per combatre les males pràctiques en la cadena alimentària

Al Ple del Parlament Europeu que s’està celebrant aquesta setmana a Estrasburg, hem aprovat un informe amb l’objectiu de combatre les pràctiques comercials deslleials que es produeixen en la cadena de subministrament alimentari.

S’ha posat de manifest que cal una legislació europea per lluitar contra aquestes pràctiques abusives i augmentar la transparència i l’equitat en les relacions entre els productors, els proveïdors i els distribuïdors. D’aquesta manera, els agricultors i els consumidors europeus s’han de veure beneficiats per unes condicions de venda i de compra equitatives.

Les vendes per sota del seu cost i els desequilibris de la cadena de distribució d’aliments que beneficien les grans cadenes són una amenaça per als productors del territori. Cal, per tant, augmentar el seu nivell de protecció contra les pràctiques deslleials a través d’una legislació europea, que sigui comuna per a tots els països i que garanteixi que no es poden produir aquestes desigualtats.

Molts agricultors i petites i mitjanes empreses no tenen capacitat de negociació en la cadena de distribució i són vulnerables davant les pràctiques deslleials de les grans cadenes, ja que els ocasiona pèrdues, desprotecció, retard en els pagaments, modificacions unilaterals o retroactives de les condicions contractuals, anul·lació dels contractes, participació obligada en promocions, imposició de la devolució incondicional de mercaderies no venudes i pressions per reduir els preus.

Dins del lliure mercat que estableix la UE, manquen regles específiques a nivell europeu sobre aquesta qüestió, més enllà de les que estableixen els propis països, i que permetin abordar un problema novament comú i equilibrin els diferents actors de la cadena.

Iniciem una nova negociació per fer una Unió amb més polítiques comunes i ajudant els sectors més vulnerables com són els agricultors, productors i petits empresaris.