Què és el Parlament Europeu?

El Parlament Europeu és l’únic organisme de la UE directament elegit i una de les majors assemblees democràtiques del món. Els seus 751 membres representen als 500 milions de ciutadans de la UE. Són triats cada cinc anys pels votants dels 28 estats membres.

Un cop escollits, els diputats s’organitzen per afinitats polítiques, formant grups per defensar millor les seves posicions. La major part del treball d’examen detallat de textos el desenvolupen les comissions especialitzades, que preparen els informes que hauran de ser votats en sessió plenària.

El Reglament estableix un marc detallat que determina com funciona el Parlament. Un dels aspectes més importants del seu funcionament és el multilingüisme, ja que aquesta assemblea representa a tots els ciutadans europeus. Els documents parlamentaris es publiquen en totes les llengües oficials de la UE i els diputats tenen dret a parlar en la llengua oficial que prefereixin.

Una mica d’història

FONT: www.europarl.europa.eu